submit


Ak Mexickej občan žijúci v zahraničí chce st svoje rovnakého pohlavia partnera, Mexickej konzuláty môže odmietnuť ich. Ale Mexickej Senátor José Alejandro Peña Villa zaviedla reforma na ich Zahraničnej Službe Zákon, ktorý by umožnil konzulárnych úradov na autorizáciu a vydávať sobášne pre manželské páry bez ohľadu na ich pohlavie. V jeho predložení podnetu na utorok, Villa povedal, podľa Zákona o Mexickej Zahraničnej Službe a jej Nariadení, konzulárne úrady sú oprávnené konať ako sudcovia Občianskeho databázy Registry, a preto majú právomoc prijať narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia certifikáty, ako aj vydať overenú kópiu publicistom. Ak prejde, tisíce Mexickej občania mohli vziať ich rovnakého pohlavia partnermi v zahraničí, aj keď ich domov štáty nemajú v súčasnosti umožňujú takéto odbory

About